HoReCa Restart 2021. – Pályázati kiírás

Bevezető

A Mizaru Coffee Manufactory (Lente Mária EV.; székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 10-12; nyilvántartási száma: 51857374; adószáma: 53651693-1-41) együttműködve a Plastic Life Bt. (székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 47.-49. III. em. 3.; Cégjegyzékszám: 01-06-792909; Adószám: 21071391-2-42), a Palma Trading Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Gyömrői út 140.; Cégjegyzékszám: 01-09-966712; Adószám: 23463082-2-42), valamint a VIWA Product Europa Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Szondi utca 51. 8.em.1.; Cégjegyzékszám: 01-09-997162; Adószám: 24238089-2-42), továbbá Kovács Péter László EV. (székhelye: 1144 Budapest, Ond vezér útja 5-7. 2/32.) továbbiakban, mint együttműködő felek, pályázatot írnak ki a turizmus és vendéglátás (gyűjtőnéven: HoReCa) szereplői számára.

A pályázat célja, hogy az együttműködő felek, saját erőforrásaikat felhasználva, materiális javakkal lássák el a pályázat nyerteseit. Az összefogás a COVID-19 világjárvány és annak, gazdasági következményeinek a hatására jött létre, és célja, hogy a járvány által súlyosan érintett szektor szereplőit, lehetőségeikhez képest támogatni tudják az újranyitásban.

1.) A pályázat kiírója és lebonyolítója

A pályázat kiírója a Mizaru Coffee Manufactory (Lente Mária EV.; Lente Mária EV.; székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 10-12; nyilvántartási száma: 51857374; adószáma: 53651693-1-41, továbbiakban: „Szervező”)

A Szervező és a Pályázati kiírás elérhetőségei:

   Webcím: https://www.mizaru.hu

   Pályázati kiírás: https://www.mizaru.hu/palyazatikiiras

   E-mail: info@mizaru.hu

   Facebook: https://www.facebook.com/mizarucoffee

   Instagram: https://www.instagram.com/mizaru_coffee

2. A pályázat időtartma

A pályázat 2021.03.01. 20:00-tól, 2021.04.30 23:59-ig tart. Az ezen időszak előtt és után illetve a nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a pályázaton. A pályázatok beérkezési időpontjának a Mizaru Coffee Manufactory által üzemeltetett szerverre történő beérkezési időpontja az irányadó.

3. A pályázatban résztvevő személyek köre, részvételi jogosultság

  3.1. A pályázaton részt vehet minden olyan személy, aki

     a.) 18. életévét betöltötte

   b.) kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik

   c.) Magyarországon üzemeltet olyan vállalkozást (KFT, ZRT, NYRT, BT, EV), vagy tagja olyan vállalkozásnak (tulajdonos, ügyvezető, kültag, beltag, üzletvezető, egyéni vállalkozó), akik az alábbi TEÁOR kód besorolás alá tartoznak:

           – 5610 – Éttermi mozgó vendéglátás

          – 5630 – Italszolgáltatás

          – 5629 – Egyéb vendéglátás

          – 5621 – Rendezvényi étkeztetés

    – 5520 – Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

          – 5523 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás

          – 5510 – Szállodai szolgáltatás

     d.) maradéktalanul kitölti a https://www.mizaru.hu/horeca-restart-2021 oldalon található pályázati űrlapot és

    e.) ezzel egyidejűleg hozzájárul és elfogadja a pályázati versenykiírást, valamint a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztatót

  3.2. Nem vehetnek részt a Pályázatban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.

  3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Pályázóval szemben, aki

    a.) a Pályázat menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Pályázat során előnyhöz jutni; és/vagy

  b.) más Pályázó regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

  3.4 A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.3 pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

  3.5 A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

4. A pályázat menete, felajánlások

  4.1. Pályázni a https://www.mizaru.hu/horeca-restart-2021 oldalon lehet, a pályázati űrlap kitöltésével, ahol a pályázónak meg kell adnia

     a.) Vállalkozás neve

     b.) Vállalkozás címe

     c.) Vállalkozás adószáma

     d.) Kapcsolattartó neve, titulusa

     e.) E-mail cím

     f.) Telefonszám

     g.) Egy rövid leírás arról, hogy a COVID-19 járvány miként érintette a vállalkozását

  4.2. A pályázat beküldéséhez és véglegesítéséhez, a pályázónak el kell fogadnia a hivatalos pályázati kiírást és az oldal adatkezelési tájékoztatóját is. Ezt a mezőt kipipálva tudja csak beküldeni a pályázatát.

  4.3. A pályázat útján kisorsolt felajánlások

     a.) A Mizaru Coffee Manufactury jóvoltából egy pályázó cégnek felajánlunk egy éven keresztül egy két karos ipari kávéfőző gépet, egy hozzá tartozó kávéőrlőt és az éves kávéfogyásának megfelelő ’Mizaru Red 1kg’ kávét maximum 150 kg-ig.

   b.)

A PALMA – Premium Hot Chocolate felajánlásából, 3 pályázó választhat az alábbi felajánlásokból egyet, ami neki leginkább hasznos lehet:

– egy teljes forró csokoládé kezdőcsomag, ami tartalmaz 15 doboz Palma Premium Hot Chocolate válogatást, 12 darab forrócsokis üvegpoharat, és a hozzájuk tartozó asztali kínálókat, marketing anyagokat

vagy

– 15 csomag Palma szálas tea, hozzá 6 darabos porcelán bögre, filterrel, és az ezekhez tartozó marketing anyagok, asztali kínálók

vagy

– 5 doboz Palma Milkshake, 1 elektromos blender gép, és a hozzájuk tartozó asztali kínálok és marketing anyagok

   c.) A Gasztromarket, a HORECA eszközök és kiegészítők webshopja felajánlása a következő:

         – 3 vendéglátó egység részére:
10-10 darab, 10×20 cm-es, saját logóval ellátott csáró fekete vagy más, szabadon választott színben.

         – 1 vendéglátóhely részére:
10 darab plexi asztali laptartó A5 vagy 10×20 cm méretben, 10 darab műbőr foglalt tábla választható színben, 2 darab Pulltaps 2 lépcsős dugóhúzó, 5 darab vászon pincérkötény szabadon választott színben.

     d.) A VIWA víz támogatásának köszönhetően egy szerencsés pályázó részére biztosítunk 25 tálca (24 db/tálca) Viwa+Herbs vitamin vizet

  4.4. A Szervező kifejezetten felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a kisorsolt felajánlásokon túl, azok felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Pályázót terheli. Annak megfizetésére vagy megtérítésére a Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

5. A sorsolás, és a támogatások átadásának a menete

  5.1. A sorsolásra 2021. május 5-én kerül sor

  5.2. A sorsolás helyszíne: 1068 Budapest, Szinyei Merse utca 22. – Nagybéla Kávézó

  5.3. A sorsoláson a Szervező, valamint legalább kettő, de legfeljebb öt, a felajánlók delegáltjaiból álló tanúk jelenlétében kerül sor

  5.4. A sorsolás kézi úton történik. Minden sikeres pályázatot beküldő neve, bekerül egy dobozba, amiből húzás útján kerül kisorsolásra a díjazott pályázó

  5.5 Ezt a követően a Szervező, közvetlenül, személyes csatornákon keresztül (e-mail, telefon) kiértesíti a díjazott pályázatokat. Ezen felül, a Szervező és az összefogásban résztvevő Felek, saját online felületein (weboldal, Facebook, Instagram) is kihirdetésre kerülnek az eredmények. Amennyiben a díjazott Pályázó, 5 azaz öt munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a soron következő pályázatot (Pótdíjazott) kell értesíteni a díjazásról.

A Pótdíjazott kiválasztására a Díjazottra vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Díjazott vagy Pótdíjazott a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a felajánlásokra, az elkésett visszajelzés esetén a felajánlásra a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

  5.6. A Felajánlások átvételére a Díjazott (Pótdíjazott) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Felajánlásokat a Szervező a Díjazottal (Pótdíjazottal) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.

  5.7. A Felajánlások – Díjazottnak (Pótdíjazottnak) felróható okból történő –15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén, a Díjazott (Pótdíjazott) a Felajánlásokra a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

  5.8. Valamennyi Díjazott (Pótdíjazott) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Felajánlások átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

  5.9. A Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pályázaton történő részvétellel és jelen Pályázati kiírás elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Felajánlások átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Díjazott engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook és Instagram oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Pályázók egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

  5.10. Szervező jogosult a Díjazott vállalkozás nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook és Instagram oldalakon.

  5.11. Különös tekintettel arra, hogy a Mizaru Coffee Manufactory (Lente Mária EV.) felajánlása eszközök bérbeadásához is kötődik, így erről, a díjazott pályázattal külön, egy éves határozott időtartamú szerződésben kerülnek rögzítésre a pontos paraméterek és feltételek. A bérbeadandó eszközök, és az ezen eszközök alapján visszamérhető, és jegyzőkönyvezhető kávéfogyáshoz szükséges kávémennyiséget a Mizaru Coffee Manufactory (Lente Mária EV.) külön 1 azaz egy forintos számlával biztosítja (maximum 150 kg/év-ig). Amennyibben a Pályázónak nem felelnek meg a megkötni kívánt szerződésben szereplő feltételek, úgy jelen pályázati kiírás elfogadásával kijelenti, hogy eláll a Felajánlástól és így azt a Pótdíjazott használhatja fel.  

6. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

  6.1. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a kiírásban szereplő weboldal bármilyen technikai okból időszakosan nem érhető el. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet-és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  6.2. A Felajánlások másra nem átruházhatók, és pénzre nem válthatók. A Felajánlásokhoz Pályázóhoz való, átadáshoz szükséges köz terheket a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Felajánlások átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Felajánlások felhasználásának esetleges költségei) a Díjazottot terhelik

7. Személyes adatok kezelése

  7.1. A személyes adatok kezeléséről szóló rendelkezések, egy külön Adatkezelési Tájékoztatóban vannak rögzítve. Ennek az elérhetősége: https://mizaru.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/

  7.2. A Pályázaton való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Pályázat során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein

  7.3. A Pályázó a Pályázaton való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Pályázati kiírás teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Pályázat során a célnak megfelelően, valamint a Felajánlások kiosztásának és lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

  7.4. A Díjazott (Pótdíjazott) a Pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Felajánlások átadásához szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

  7.5. A Pályázó a Pályázatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Pályázat időtartama alatt, illetve a Felajánlások átadása előtt történik, a Pályázaton a Pályázó nem vesz részt, illetve a Felajánlásra való jogosultságát elveszti. A Felajánlás átadását követően a Díjazott nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Pályázati kiírásban foglalt vállalásával ellentétes.

  7.6. A Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező és az összefogásban résztvevő Felek az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, egyedi ajánlatokat küldjenek a Szervező és a Felek szolgáltatásaival kapcsolatban. A Pályázó a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

  7.7. A Pályázók személyes adatait a Szervező, az összefogásban résztvevő Feleken túl további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8. Vegyes rendelkezések

  8.1. A Pályázaton való részvétel a jelen általános Pályázati kiírás kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

  8.2. A Szervező fenntartja a jogot -de nem kötelezi magát -, hogy a Felajánlásokat nyilvános program keretében adja át a Díjazottaknak, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Díjazottak nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós-és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó-és videó anyagokban.

  8.3. A Szervező bármely, az adott Pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Pályázatban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Pályázónak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

  8.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Pályázati kiírást, vagy magát a Pályázatot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az online felületein, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  8.5. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat kitöltése kapcsán esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Pályázatba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus). Továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

  8.6. A Szervező valamennyi, a Pályázattal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

A Szervező a változás jogát fenntartja.

Jelen Pályázatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Mizaru Coffee Manufactory (Lente Mária EV.)

Szervező

Budapest, 2021.03.01.